""

دعوت به همکاری

مجله رسانه از دریافت و انتشار مقاله ها، یادداشت ها و دیدگاه های کلیه اعضا و صاحب نظران حوزه فرهنگ، هنر و رسانه استقبال می کند.

 

شما می توانید مقالات خود را مشروط به ضوابط ذیل برای ما ارسال نمایید:

  • مقالات ارسالی باید در حوزه رسانه و موضوعات مرتبط با آن باشد.
  • این سایت در شرایط مالی نیست که بابت مقالات هزینه ای را به نویسندگان بپردازد.
  • نویسندگان باید تا حد امکان از منابع جامع و بروز استفاده کنند.
  • رعایت اخلاق علمی در ارجاعات و ذکر منابع مورد استفاده الزامی می باشد.
  • مقالات پس از داوری و تأیید در وب سایت مجله رسانه منتشر خواهد شد.

 

درخواست همکاری

 

کاربرانی که عضویت آنها تایید شده می توانند از طریق زیر مطالب خود را مستقیما ارسال نمایند:

ارسال مقاله

 © کلیه حقوق برای مجله رسانه محفوظ است.